ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

กรุณาเลือกรายการ

...................................................................

ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)

ตาราง

เพลงที่ชอบ

...........................................................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นาย วิทวัส จาปัง ชั้นม.6/1 เลขที่ 10

เลขประจำตัวนักเ

email fen1911@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002428234833

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียน สตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

 

 

Mickey Mouse - Kingdom Hearts 2