ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
(Welcome to My Website)

กรุณาเลือกรายการ
(Please Choose Menu)

ประวัติส่วนตัว (ภาษาไทย)
About Me (In Thai)

ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
About Me (In English)

ตารางสอน
My Table in 1/2013

เพลงที่ชื่นชอบ
My Favorites Song

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวปนัดดา ศิริมุสิกะ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19

เลขประจำตัว 28479Panadda_Sirimusika@hotmail.co.th

https://www.facebook.com/panadda.sirimusika

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Large Rainbow Pointer

Website counter