เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐญา อาดำ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 17

เลขประจำตัวนักเรียน 28520

e-mail : na_na28@hotmail.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/?ref=logo#!/nattaya.ardam

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter

Chocolate Icecream Bar