ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ส่วนตัวของ Lybcp Chutturong Phomsopha

Website counter

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นายจัตุรงค์ พรมโสภา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 2

เลขประจำตัว 28538

email : lybcp@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/lybcp.phomsopha

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

Hello Kitty, Bad Badtz-Maru