ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์


 

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ


 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานี พัชรวโรภาส ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16

เลขประจำตัว : 28564

e-mail : meen-may1995@hotmail.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/chayanee.phatcharawaropat

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Bird On Heart Love Website counter