ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุณาเลือกรายการ

 

ประวัติส่วนตัว ภาษาไทย

ประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษ

ตารางเรียน

เว็ปไซต์เพลงที่ชื่นชอบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวธัญพิชชา บัวเพชร ชั้น ม.6/1 เลขที่ 18

เลขประจำตัว 28568

E-mail: parkbom_aum@hotmail.co.th

Facebook: https://www.facebook.com/thanpitcha.oumoum?ref=tn_tnmn

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียน สตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

จำนวนผู้ชม