ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว(English)

ตารางเรียน 6/1

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลียีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อนางสาวปริยาภัทร บุญแก้ว

ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20

เลขประจำตัว 28569

email:priyapat1010@hotmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/priyapat.bunkaew

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้ชม

Hamutaro Website counter