ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว
.........................................................................................

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

..........................................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโนยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย
By

ชื่อ:นางสาว กาญดา จุลพงศ์
เลขที่ประจำตัว:28589
E-mail: Kanda-21@hotmail.com
Facebook:Mp.Maprang
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา

Thai Text Generator 

 


จำนวนผู้ชม

Website counter

Red Lollipop