ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)


ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)

เพลงที่ชื่นชอบ

ตารางเรียน

.........................................................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

-

นางสาววรัญญา โดยพิลา ชั้นม.6/1 เลขที่ 25

เลขประจำตัว 28601

E-mail: ultraman_2701@hotmail.com

Facebook: Waranya Ja-a

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter