ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว (ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

..จัดทำโดย

 

 

นางสาวศรัณยา สารบัญ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 27

เลขประจำตัว 28605

E-mail : asaya_1995@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/saranya.saranban

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

Delcious Icecream