ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตั

 

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว ศศิธร บรรณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขที่ 26 เลขประจำตัว 28353

อีเมล์ ku_sa123@hotmail.com

Facebook https://www.facebook.com/oom.za.940

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรีนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter