ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว


กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว ตัสนีม ทิ้งน้ำรอบ ชั้นม .6/4 เลขที่ 16 เลขประจำตัว 28387

อีเมลล์ tus_bong@hotmail.com

Facebook https://www.facebook.com/ntusiiz.thingnamrob

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter