ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

กรุณาเลือกเมน

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกาารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว คัทยวรรณ ศรีสุวรรณ

ชั้น ม.6/4 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 28429

E-mail Pig_bee123@hotmail.com

Facebook www.facebook.com

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

Website counter