กรุณาเลือกเมนู

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว๊ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอคุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

 

นางสาวมาริษา ไชยรักษ์

E-mail : beau.marisa@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/marisa.chairak

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนผู้ชม

Website counter