ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

gtujuกรุณาเลื่อกเมนู

p[[

ghj ประวัติส่วนตัว

tguyi ตารางสอนภาคเรียนที่1/2556

dry เพลงที่ชื่นชอบ fvj

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

yhik

 

ชื่อนางสาว วันเพ็ญ วงแหวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เลขที่ 25 เลขประจำตัว 28483

dfh อีเมล์ neda-28483@hotmail.com

facedook : www.facebook.com/ wanpea wongwan

hgiop
Website counter