ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว


กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว


ตารางเรียนปีการศึกษาที่1/2556

เพลงที่ชอบ


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ้งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดยนางสาวจุฬาวรรณ จิตต์ภักดี
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 13
เลขประจำตัว 28516


E-mail : j_jitpakdee@hotmail.com

facebook : www.facebook.com

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา


Website counter

จำนวนผู้เข้าชม