ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

กรุณาเลือกเมนู

 

ประวัติส่วนตัว


ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556


เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาว ณัฐกาญ พบพาล

ชั้น ม.6/4 เลขที่ 15

เลขประจำตัว 28517

อีเมล์ : karnzaza222@hotmail.com

 

 

 

 

Facebook : www.facebook.com

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

 

Website counter