ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว


กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไวต์นี้เป็์นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว กนิษฐา นิะสะนิ ชั้นม.6 /4 เลขที่ 8 เลขประจำตัว 28559

 

อีเมลล์ dekkung_n@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/ShrimpSlurpy

 

 

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

Website counter