Website counter

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซน์ น.ส.อภิสรา สืบสม <ปลาย> เชิญชมได้ตามสบายค่ะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซน์ประวัติส่วนตัว

 

lozocat

กรุณาเลือกเมนู 

 


ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ
ครูวีรศักศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

น.ส.อภิสรา สืบสม ชั้น ม.6/4
เลขที่ 31 เลขประจำตัว 28609

E-mail : Pray_sa@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/apisaraseubsom.spray

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล