ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกเมนู

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

ตารางเรียนชั้นมัธยศึกษา ม.6/4 ปีการศึกษาปีที่1/2556

 

 

 

 

เพลงที่ชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ้งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย วุฒิภัทร ม่าหมูด ชั้น ม 6/4

เลขที่3 เลขประจำตัว 30162

e-mail:bnbteza111@hotmail.com

facebook:https://www.facebook.com/?ref=logo#!/wootytae.mamud

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

 

Website counter