ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกเมน

ประวัติส่วนตัว

ตารางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4

 

เสนอ

ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว วริศรา อะสันสุข

เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 เลขประจำตัว 30175

โรงเรียนสตูลวิทยา

 

 

: www.facebook.com

 

Website counter