ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนู

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2556

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวสุนิตา เหมรา ชั้น ม.6/4 เลขที่ 28 เลขประจำตัว 30177

E-mail : ta-rachen@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/taliiz.hemra

 

 

Website counter