hjyyyj

 

 gbhยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ghttกรุณาเลือกเมนูghth

ประวัติส่วนตัวjhtugfru
yjrrตารางสอนภาคเรียนที่1/2556

เพลงที่ชื่นชอบghfth

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

alisa

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอลิษา หมาดมานัง ชั้น ม.6/4 เลขที่ 32 เลขประจำตัว 30180

fbghrอีเมล์ zaza_rat_@hotmail.com

ghrtfacebook : www.facebook.com/zaza_rat_@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

 

ghggfhtcvfdg

Website counter