ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาทปีที่6

เสนอ

ครูวีระศักดิ็์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวยามีร๊ะ รอโซยล๊ะ เลขที่20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เลขประจำตัว28255

e-mail mee-mad55@hotmail.conm

facebook yamera nongmee

ภาคเรียนที่1