ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นั้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง.33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชุวรี ถวิลรมณ์ชั้นม.6/5 เลขที่11 เลขประจำตัว 28297

E-Mail: tawinroom-ning@hotmail.com

facebook:Nung Ning Zaza

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา