ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

---------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวธัญญาลักษณ์ สวยรูป ชั้นม.6/5 เลขที่14 เลขประจำตัว28389

E-mail: kad_pop_2538@hotmail.com

Facebook:ธัญญาลักษณ์ สวยรูป

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล