ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 

 

เสนอครูวีระศักดฺ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาวนันทิชา สังข์แก้ว ชั้น ม.6/5 เลขที่ 15 เลขประจำตัว 28392

 

อื่นๆ

 

E-mail Nanticha_namnam@hotmail.com

Facebook Nanticha Sangkaew

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา