ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวนิภาพร บัวผัน ชั้นม.6/5 เลขที่ 18 เลขประจำตัว 28475

 

E-mail : Bua321@hotmail.com

Facebook : Nipaporn Buapan

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล