ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

----------------
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย ธีรนัย เจริญศรี ชั้นม.6/5 เลขที่5 เลขประจำตัว 28546

E-mail : theeranai1@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/theeranai.chalernsri

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล