ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ นายธรรศธรณ์ ชูนวล ชั้นม.6/5 เลขที่4 เลขประจำตัว 28585

E-mail : arthur.sone9@gmail.com

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

.