ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

.............................................

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

 

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวณกัลยาณี นามสกุล สุวรรณจินดา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 12 เลขประจำตัว 29794

E-Mail : ann_38_ss@hotmail.com

Facebook : Nakanlayanee Ann

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการคศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล