ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซน์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบเว็ปไซน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่


เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี


จัดทำโดย

>

นายธนัตถ์ ชูช่วย ชั้น / เลขที่ เลขประจำตัว 30183

E-mail : kaw0506@hotmail.com

Facebook : Chuchuai Thanat

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

โรงเรียนสตูลวิทยา