ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ส่วนตัว....

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

---------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

--------------

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายปริญญา สาดีน ชั้น ม.6/5 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 30184

E-MEIL.. Porc_2012@hotmail.co.th

Facebook...PARINYA SADEEN

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล