ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

--------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

รูปผู้จัดทำ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายปิตุพงค์ แก้วเขียว เลขที่ 7 เลขประจำตัว 30185

E-mail owel_2538@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/pitupong.kawkeaw

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล