ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาวรอยานา ตะวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขที่ 21 เลขประจำตัว 30193

E-mail Royana_na@hotmail.com

Facebook Tawan royana

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2556