ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุร

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสตาร์ นุ่งอาหลี ชั้น ม.6/5 เลขที่ 23

E- mail Star-x77@hotmail.co.th

Facebook พรมลิขิต ผิดเวลา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา