ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

 

ทำความรู้จักกันก่อนโดยประวัติส่วนตัว

ตารางเรียนที่เรียนในแต่ละวัน

เพลงที่ฉันชอบมากที่สุด

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

นางสาว โสรยา บิลอะหลี ชั้นม.6/5 เลขที่ 30 เลประจำตัว30197

 

E-mail So_Chuk@hotmail.com

Facebook Soraya Binalee

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล