ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวอาวิลญา แลหาด เลขที่32 ม.6/5 เลขประจำตัว 30199

E-Mail Awilya55@hotmail.com

Facebook Awilya Laehad

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556

 

โรงเรียนสตูลวิทยา