ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซค์

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซค์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายการคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พันทบุรี

จัดทำโดย นางสาววราภรณ์ แดงโฉมงาม เลขที่ 26 ชั้นม.6/6

e-mail : va_zzzz@hotmail.com