กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว อาลิตา สาดีน เลขที่ 31 ชั้น ม.6/6

 

e-mail neezazazazaza@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/alita.sadeen