ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

เมนู ประวัติส่วนตัว ตารางเรียน เพลงที่ชื่นชอบ

เ็ว็บไวต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทศโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

เสนอคุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นายอรุณ สูเด็น เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6