ยินดีต้อนรับเข้าสุ่เว้บไซต์

 

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธนยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดยนางสาวคชาภรณ์ บุรีศรี เลขที่ 12 ชั้น ม.6/6

e-maill : lovelovenay28293@hotmail.com