ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 

 

 

กรุณาเลือกรายการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

ว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นางสาวณาชิตา ทิพยมณี เลขที่ 16 ชั้น ม.6/6

E-mail nachita_999@hotmail.com

facebook pare nachita tipmanee