ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดยนางสาวศิริวิภากรณ์ กาฬวงศ์

E-mail : nam_s39@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/nampanz.mv

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวศิริวิภากรณ์ กาฬวงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6เลขที่ 27

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล