สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์คะ

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ พูดไม่ค่อยถูก

เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว จุรีรัตน์ เมืองปัญโญ เลขที่14 ม.6/6

E.mail : Aor_39zaa@hotmail.com

facebook : www.facebook.com/jureerat maunpanyo