ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงเส้นทางลูกผู้ชาย

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล เสนอครูวีระศักด พัทบุร

 

จัดทำโดย นายสิทธิศักดิ์ สังข์สวัสดิ์ เลขที่6 ม.6/6

e-mail mosmosot@hotmail.com

facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005881032098