ยินดีต้อนรับรับสู่เว็บไซต์

 

 

 

กรุณาเลือกรายการ

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นางสาว วชิราภรณ์ หอมขาว เลขที่ 24 ชั้น ม.6/6

e-mail : jiee2619@hotmail.co.th

facebook :facebook/วชิราภรณ์ หอมขาว