ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัตส่วนตัว

 

ประวัตส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักด พัทบุร

จัดทำโดย นายทินภัทร เเซ่อั้ง เลขที่ 2 ม. 6/6

e-mail: Guyza43@hotmail.com

facebook: https://www.facebook.com/guy.thinnapat