ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย นาย ธีรพงษ์ สุขสวัสดิ์ เลขที่ 3 ชั้น ม.6/6

e-mail: theerapong4.6.6@hotmail.com

facebook: ธีรพงษ์ สุขสวัสดิ์