ประวัติส่านตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง3321 เทคโนโลยีสารสนเทส 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาว อภิญญา เสียมไหม เลขที่28 ชั้น ม.6/6

e-mail sammaimook@hotmail.com

facebook Apinya sammai